Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych
"Nad Czarną Hańczą"

ul. Wazów 2C

16-400 Suwałki

Podlaskie

Polska


sisk.czarnahancza@onet.pl

www.sisk.suwalki.pl