Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

"Nad Czarną Hańczą"

Podziękowanie od prof. Andrzeja Strumiłły

Szanowny Pan Henryk Kudela

,,STO" Andrzej Strumiłło

We wstępie do wydanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” tomu poezji

„STO wiersze i rysunki” Andrzej Strumiłło patrzy w głąb swego blisko XC letniego życia: Człowiek finiszujący,

który podejmował wiele prób uczestniczenia w ceremoniach i misteriach bytu wie, że życie jest zawsze za krótkie.(…) może uczciwej jest milczeć wobec majestatu wszechświata, niż budować utopijne pałace i pielęgnować ogrody złudzeń”. 
Warto pomyśleć nad każdą strofą, pochylić nad rysunkiem, obcować z czasem. 
Świetnie napisaną z fascynującymi rysunkami i pięknie wydaną książkę, podobnie jak inne wydawnictwa SISK, można zamówić korzystając ze stronywww.sisk.suwalki.pl

Wystawa - Aukcja prac Andrzeja Strumiłły

Wystawa - Aukcja prac Andrzeja Strumiłły

Pełnym sukcesem zakończyła się aukcja obrazów Andrzeja Strumiłły Honorowego Obywatela Suwałk, światowej sławy artysty malarza i poety z Maćkowej Rudy. W środę 20 lipca do eleganckich sal hotelu, „z duszą” LOFT, przybyło ponad stu miłośników Jego twórczości; był sąsiad Bronisław Komorowski z małżonką i przyjaciel Stanisław Tym. Poważną grupę stanowili suwalscy przedsiębiorcy.

Pokaz przygotowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” i Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach. Aukcję z nerwem prowadził Andrzej Łukowski, a urzekającą muzyką uraczył zebranych duet skrzypcowy „Partita” – Beata Chudecka i Adam Marszałek. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych pięknie wydało najnowszą książkę Andrzeja Strumiłły „STO wiersze i rysunki”, a miłośnicy Jego twórczości ustawili się w długiej kolejce po autograf.

Wszystkie, 34 prace, po zawziętych licytacjach, sprzedano. Cały dochód pochłonie remont domu w Maćkowej Rudzie. Henryk Kudela – Prezes SISK cieszył się z sukcesu aukcji i spotkania. – W przyszłym roku Profesor kończy 90 lat, trzeba koniecznie pomyśleć o godnym uczczeniu przez Suwałki tej rocznicy. Skoro mieliśmy rok Andrzeja Wajdy, warto kontynuować tradycję. Podobnie uważa Stefan Dojnikowski, którego Izba zaprosiła suwalskich przedsiębiorców. (s)

Wybraliśmy ZARZĄD SISK

Zarząd

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”

wybrany przez Walne Zebranie 14 czerwca 2016 roku

 

 1. Henryk Kudela – przewodniczący

 2. Stefan Dojnikowski – vice przewodniczący

 3. Bogdan Pieklik – v-ce przewodniczący

 4. Bogdan Cichocki – skarbnik

 5. Stanisław Kurak – sekretarz

 6. Henryk Grabowski – członek Zarządu

 7. Marek Starczewski – członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”

wybrana przez Walne Zebranie 14 czerwca 2016 roku

 

 1. Wiesław Osewski – przewodniczący

 2. Danuta Kajecka – członek

 3. Paweł Zyskowski - członek

 

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z prac Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

Nad Czarną Hańczą” w latach 2011 - 2016

 

Walne Zebranie członków SISK 16 czerwca przyjęło sprawozdanie, które przedstawi Henryk Kudela – przewodniczący Stowarzyszenia w imieniu wybranego 28 marca 2011 roku zarządu: Henryk Kudela – przewodniczący; Piotr Bagiński – zastępca; Teresa Świerubska – zastępca; Stanisław Kurak – sekretarz; Bogdan Cichocki – skarbnik; Henryk Grabowski – członek; Marek Starczewski – członek.

Odbyło się 7 Walnych Posiedzeń. Oceniano działalność, zatwierdzano budżet, wytyczano kierunki działania. Na 24 posiedzeniach Zarządu realizowano zadania statutowe. A to: popularyzacja twórczości artystycznej mieszkańców Suwalszczyzny; pokazanie jej piękna; przypomnienie kart historii. Realizowano misję SISK - Ocalić od zapomnienia.

Wydano 6 książek – albumów: „Summa” Andrzeja Strumiłły, „Teka twórczości Wiesława Osewskiego”, „Przeżyłem Syberyjskie zesłanie” Józefa Misiejuka, „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna”, „Suwalski Park Krajobrazowy”, „Sztetl z długą ulicą”.

Rok 2011 to rok prof. Andrzeja Strumiłły. Sumowano Jego ponad 60 – letnią działalność wybitnego: malarza, grafika, rzeźbiarza, poety, czy fotografika, który za swoją działalność wyróżniony został m.in. tytułem „Zasłużony dla miasta Suwałk”, „Honorowego Obywatela Suwałk”, „Ambasadora Podlasia”. Album „Summa” ukazał się w nakładzie 1000 egz., formacie 230x300 mm, stron 512, w twardej oprawie w dwóch wersjach: z obwolutą i w etui (oprawa skórzana). Promocje w Suwałkach, Augustowie i Łomży zgromadziły blisko tysiąc słuchaczy. W części artystycznej wystąpił, światowej klasy, zespół Camerata braci Roszkowskich.

W roku 2012, w 40-lecie pracy artystycznej, ukazał się album znanego i cenionego artysty Suwalszczyzny – Wiesława Osewskiego: grafika, malarza, ilustratora książek, poetę. „Teka twórczości Wiesława Osewskiego” została starannie i ciekawie, profesjonalnie przygotowana i spotkała się z dużym zainteresowaniem licznych wielbicieli twórczości artysty. W październiku. Alicja Sasin, dyrektor biblioteki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach przygotowała promocję w której wystąpił zespół „Beciaki”. W Augustowie promocję zorganizowały miejscowe placówki kultury. Obie zgromadziły ponad trzysta osób. Album ukazał się w nakładzie 1000 egz., formacie 230x300, stron 288, oprawa twarda z obwolutą.

Na wniosek SISK Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Wiesławowi Osewskiemu odznakę „Zasłużony dla Województwa Podlaskiego”. Uroczyście wręczył ją w Suwalskim Ośrodku Kultury Przewodniczący Sejmiku Podlaskiego – Bogdan Dyjuk.

Rok 2013 to praca nad wydaniem książki opartej na wspomnieniach zesłańca na Sybir śp. Józefa Misiejuka pt. „ Przeżyłem syberyjskie zesłanie”. Wstrząsającą relację zredagował Stanisław Kurak, a książkę złożył, nieodżałowanej pamięci, Norbert Hoffman-Delbor. Pozycję wydano w nakładzie 500 egzemplarzy, a promocja w suwalskiej Bibliotece Publicznej stała się okazją do przypomnienia tragicznych chwil. Przybyli koledzy autora i młodzież

W 2014 roku w oparciu o dokumenty, a przede wszystkim świetnej jakości zdjęcia Augustowa, z lat międzywojennych Judela Rotsztejna wydano album „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna”. Album, we współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury przygotował zespół w składzie: prof. Andrzej Strumiłło, Wojciech Batura, Stanisław Kurak, oraz Anna Jastrzębska i Henryk Kudela. Teksty napisali Wojciech Batura i Barbara Kondracka, a graficznie opracował ś.p. Norbert Hoffman-Delbor. Starannie i z rozmachem przygotowana promocja odbyła się 10.08.2014r. w hotelu „Warszawa” w Augustowie i zgromadziła ponad 200 osób. Album przygotowano w nakładzie 1000 egz., stron 288, oprawa twarda, format 230x300mm, wersja standardowa i w etui.

Suwalski Park Krajobrazowy w 2016r. obchodzi 40-lecie powstania, a w konkursie kwartalnika „National Geographic” na „7 cudów Polski” w 2015 zajął II miejsce. We współpracy z najlepszymi suwalskimi fotografikami, Towarzystwem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” zespół redakcyjny: Stanisław Kurak – redaktor, Teresa Świerubska – dyrektor SPK, Piotr Bagiński, Henryk Kudela, powierzył napisanie tekstów Janowi Bacewiczowi – znawcy historii Suwalszczyzny i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ewa Przytuła opracowała graficznie album, który ukazał się w nakładzie 200 egz.. Format 230x300mm, stron 208, oprawa twarda, dwie wersje standard i w etui.

Album został uznany za „najlepsze wydawnictwo turystyczne województwa podlaskiego w kategorii Album”. przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku.

W marcu 2016 r. do księgarń trafił „Sztetl z długą ulicą”, książka o suwalskich żydach, którzy mieli duży wpływ na rozwój społeczny, kulturalny, gospodarczy miasta. Powołany został zespół redakcyjny: Marek Starczewski – redaktor, dr Maciej Ambrosiewicz, Józef Adelson, Henryk Kudela, Elżbieta Rzemieniewska. Napisanie tekstu powierzono znawcy tematu dr. Maciejowi Ambrosiewiczowi, a opracowanie graficzne Joannie Góreckiej. Przy gromadzeniu materiałów korzystano z pomocy organizacji żydowskich w USA. Promocja książki, którą uświetniła Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, w suwalskim Archiwum Państwowym zgromadziła ponad 300 osób.

Książka „Sztetl z długą ulicą” ukazała się w nakładzie 600 egz., formacie 230x300 mm, stron 288 w oprawie twardej.

Wszystkie pozycje nieodpłatnie otrzymały: placówki kultury, biblioteki publiczne i szkolne w Suwałkach, Sejnach, Augustowie, samorządy, ponad 30 wyższych uczelni w Polsce.

Wydanie książek nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którzy chwalą sobie reklamę w najwyższej jakości wydawnictwach.

Wydawnictwa spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników i miłośników dobrej książki i albumu. Zajmują poczesne miejsce na rynku wydawniczym.

Wyróżnienie za album ,,Suwalski Park Krajobrazowy"

Najlepsze wydawnictwo

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą” otrzymało za album ,,Suwalski Park Krajobrazowy” od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wyróżnienie za ,,Najlepsze wydawnictwo turystyczne promujące województwo podlaskie” w kategorii ALBUM.

 

Białystok, 23 kwietnia 2016 r

 

Wydawnictwa

Na szlaku Czarnej Hańczy

Na szlaku Czarnej Hańczy

 

Wydawnictwo Arkada zaprasza Państwa na szlak Czarnej Hańczy, do gmin, przez które rzeka płynie i miejsc, które - dla Państwa - odkrywamy na nowo.

Wesprzyj nas

Możemy istnieć dzięki ludziom, których wkład i zaangażowanie jest dla nas nie do przecenienia.

To praca wolontariuszy, hojność naszych darczyńców, a także wsparcie osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem, pozwalają nam podejmować działania na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

 

Nr konta 62 2490 0005 0000 4500 1742 7931

Mapa strony

Strona Główna
O nas
   - Działalność
   - Skład Zarządu
   - Statut
Aktualności
Fototeka
   - Okolice Suwałk
   - Suwałki
  Wydawnictwa
    - Kanał Augustowski
    - Na szlaku Czarnej Hańczy
    - Przeżyłem syberyjskie zesłanie
    - Summa
    - Teka Twóczości
    - W dolinie Rospudy
    - Z biegiem Marych
  Autorzy
    - Andrzej Strumiłło
    - Wiesław Osewski
  Kontakt