Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

"Nad Czarną Hańczą"

Działalność

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców Polski Północno -Wschodniej poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach.
 2. Ochrona dziedzictwa narodowego i pamięci historycznej narodów na pograniczu Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki).
 3. Działania proekologiczne, troska o zachowanie natury i dziedzictwa kulturowego we współpracy z sąsiadami Litwą, Białorusią, Rosją (Obwód Kaliningradzki).
 4. Organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z przedstawicielami rządów oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których działalność jest styczna z celami Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności promocyjnej, instruktażowej, oświatowo ? informacyjnej, służącej realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
 5. Spisywanie legend, baśni, pieśni, obrzędów i tradycji na pograniczu Litwa, Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Wydawnictwa

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski

 

Album służy jako ważny i lubiany przewodnik, który pozwala dostrzec to wszystko, co uchwyciły obiektywy profesjonalnych artystów fotografików.

Zapraszamy Państwa do podróży jakże urokliwym Kanałem Augustowskim.

Wesprzyj nas

Możemy istnieć dzięki ludziom, których wkład i zaangażowanie jest dla nas nie do przecenienia.

To praca wolontariuszy, hojność naszych darczyńców, a także wsparcie osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem, pozwalają nam podejmować działania na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

 

Nr konta 62 2490 0005 0000 4500 1742 7931

Mapa strony

Strona Główna
O nas
   - Działalność
   - Skład Zarządu
   - Statut
Aktualności
Fototeka
   - Okolice Suwałk
   - Suwałki
  Wydawnictwa
    - Kanał Augustowski
    - Na szlaku Czarnej Hańczy
    - Przeżyłem syberyjskie zesłanie
    - Summa
    - Teka Twóczości
    - W dolinie Rospudy
    - Z biegiem Marych
  Autorzy
    - Andrzej Strumiłło
    - Wiesław Osewski
  Kontakt