Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Aktualności

2015-03-10

Podsumowanie 2014 roku

W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Zwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”.

Przewodniczący Henryk Kudela złożył sprawozdanie z posiedzeń Zarządu w 2014r., które w większości dotyczyły prac związanych z wydaniem albumu „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna.” i jego promocją. Wydano 1086 egz., które z podpisanymi umowami zostały rozdysponowane i sprzedane. Podkreślono wysoki poziom edytorski i poligraficzny. Album spotkał się z bardzo wysoką oceną odbiorców.

2015-03-10

„Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach w partnerstwie z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym w Malesowiźnie-Turtulu podjęło trud wydania albumu pod roboczym tytułem „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. Według koncepcji inicjatorów będzie to wydawnictwo zawierające prace znanych fotografików, które ukażą unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe najstarszego parku krajobrazowego w Polsce.

2015-03-10

Poszukujemy sponsorów

UWAGA!

Poszukujemy sponsorów, którzy wesprą wydanie albumu „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. W zamian za przekazaną kwotę Stowarzyszenie przekaże określoną ilość albumów.

Album, w czści opisowej, scharakteryzuje najpiękniejsze miejsca Parku w formie opowiadania z akcentami gwary, nieznanych dotychczas ciekawostek, zdarzeń, legend itd. Część opisowa udokumentowana będzie zdjęciami najlepszych suwalskich fotografików.

Spotkanie promujące album
2014-07-05

Spotkanie promujące album

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” oraz Augustowskie Placówki Kultury – wydawcy albumu „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna” serdecznie zapraszają na spotkanie promocyjne wydawnictwa, które odbędzie się 10 lipca (czwartek) 2014 roku o godz. 18.00 w sali Wigry Hotelu „Warszawa” przy ul. Zdrojowej w Augustowie.

2014-04-14

Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przygotowywany jest do wydania album starej fotografii Augustowa i okolic pod tytułem "Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna".

2014-02-16

Zatwierdzono harmonogram wydania albumu "Augustów i okolice w starej fotografii"

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” zatwierdził harmonogram działań związanych z wydaniem albumu „Augustów i okolice w starej fotografii”. Z prośbą o wydanie albumu zwróciła się dyrektor Augustowskich Placówek Kultury – Anna Jastrzębska proponując pomoc merytoryczną i finansową. Album zostanie wydany pod koniec II kwartału 2014r. przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego oraz zakładów pracy z Augustowa.

2014-02-16

Odznaka „Zasłużony dla województwa podlaskiego” Wiesławowi Osewskiemu

Na wniosek Zarządu przyznana została odznaka „Zasłużony do województwa podlaskiego” Wiesławowi Osewskiemu. Zarząd Urzędu Marszałkowskiego przyznał odznakę za Jego twórczość artystyczną jako grafika, malarza, ilustratora książek o Suwalszczyźnie. Odznakę wręczył, na koncercie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogdan Dyjuk w dniu 12.01 2014r.

2014-02-16

Nowa cena książek

Zarząd SISK „Nad Czarną Hańczą” dokonując oceny sprzedaży albumu „Summa” i „Teki twórczości Wiesława Osewskiego” podjął decyzję o promocji, proponując cenę za:

  • „Summę” – 100,00 zł
  • „Tekę twórczości Wiesława Osewskiego” – 35,00 zł

Zachęcamy do zakupu!!!

2014-02-16

Włócznia Jaćwingów Piotrowi Bagińskiemu

Zarząd wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Suwałk o przyznanie „Włóczni Jaćwingów” Piotrowi Bagińskiemu, który jest znany na Suwalszczyźnie i w Polsce restaurator („Na Starówce”, „Rozmarino”) obchodził w 2013 roku jubileusz 20 lecia działalności. Od początku w prowadzonych przez siebie restauracjach urządził galerie malarstwa i fotografii. Eksponuje w tych galeriach unikalne wystawy twórczości związanej z Suwalszczyzną , ekologią, dziedzictwem kulturowym i stwarza możliwości prezentowania młodych i najmłodszych twórców.