Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Aktualności

Zaproszenie na promocję ksiażki
2016-03-16

Zaproszenie na promocję ksiażki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach zaprasza na promocję książki ,,Sztetel z długą ulicą” - dr. Macieja Ambrosiewicza dnia 17 marca (czwartek) 2016 roku o godz. 17.00 w Archiwum Państwowym w Suwałkach, ul. Kościuszki 69.

2016-01-22

Ulotka zapowiada wydanie książki

"SZTETL z długą ulicą" to pierwszy w historii tak obszerny zbiór informacji o suwalskich Żydach i ich współmieszkańcach. Książka jest bogato ilustrowana wydana w twardej oprawie na wysokiej jakości półmatowym papierze. Wydana zostanie w lutym 2016r. Przewidywana cena 65 zł za egzemplarz.

Zamówienia można składać według danych:
Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, ilość egzemplarzy, forma płatności (przelew,gotówka)

Na adres:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą"
ul. Wazów 2C, 16-400 Suwałki 
sisk.czarnahancza@onet.pl

Pomnik dla suwalskich żydów
2016-01-12

Pomnik dla suwalskich żydów

UPAMIĘTNILI SUWALSKICH ŻYDÓW

Filmowa relacja.

Suwalski Park Krajobrazowy
2015-09-29

Suwalski Park Krajobrazowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” prezentuje kolejny album pn.”Suwalski Park Krajobrazowy”. Ciekawa i bardzo szczegółowa narracja Jana Bacewicza, który jest autorem tekstu przeplata się za wspaniałymi zdjęciami znakomitych suwalskich fotografików, m.in. Jarosława Borejszy, Piotra Bułanowa, Henryka Gałaszewskiego, Piotra Malczewskiego, Krzysztofa Mierzejewskiego, Huberta Stojanowskiego, Darisza Sznejdera i wielu innych. 

2015-07-17

Album o Suwalskim Parku Krajobrazowym

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" podejmie się wydania albumu poświęconego o Suwalskim Parku Krajobrazowym. Decyzja ta zapadła na ostatnim zebraniu Członków Stowarzyszenia, którzy jednogłośnie stwierdzili, że zdobycie II miejsca w konkursie na "7 cudów Polski" National Geographic przez Park Krajobrazowy jest istotnym powodem aby uhonorować to wydarzenie. Ponadto, pierwszy album został wydany w 1986 r. i do tej pory nie ukazał się kolejny.

2015-07-17

Dziękujemy za wsparcie

Dziękujemy dotychczasowym firmom, które wesprą wydanie albumu poświęconemu Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

2015-03-10

Podsumowanie 2014 roku

W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Zwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”.

Przewodniczący Henryk Kudela złożył sprawozdanie z posiedzeń Zarządu w 2014r., które w większości dotyczyły prac związanych z wydaniem albumu „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna.” i jego promocją. Wydano 1086 egz., które z podpisanymi umowami zostały rozdysponowane i sprzedane. Podkreślono wysoki poziom edytorski i poligraficzny. Album spotkał się z bardzo wysoką oceną odbiorców.

2015-03-10

„Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach w partnerstwie z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym w Malesowiźnie-Turtulu podjęło trud wydania albumu pod roboczym tytułem „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. Według koncepcji inicjatorów będzie to wydawnictwo zawierające prace znanych fotografików, które ukażą unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe najstarszego parku krajobrazowego w Polsce.

2015-03-10

Poszukujemy sponsorów

UWAGA!

Poszukujemy sponsorów, którzy wesprą wydanie albumu „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. W zamian za przekazaną kwotę Stowarzyszenie przekaże określoną ilość albumów.

Album, w czści opisowej, scharakteryzuje najpiękniejsze miejsca Parku w formie opowiadania z akcentami gwary, nieznanych dotychczas ciekawostek, zdarzeń, legend itd. Część opisowa udokumentowana będzie zdjęciami najlepszych suwalskich fotografików.