Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Aktualności

Promocja Księgi
2012-10-09

Promocja Księgi "Teka Twórczości Wiesława Osewskiego"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" i autor Wiesław Osewski zapraszają na promocję Księgi, która odbędzie się w środę 24 października 2012 w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach ul. Noniewicza 10 o godzinie 18:00.

Relacja spotkania z Józefem Misiejukiem
2012-08-03

Relacja spotkania z Józefem Misiejukiem

W Bibliotece Publicznej w Suwałkach im. M. Konopnickiej 2 sierpnia odbyło się spotkanie autorskie Józefa Misiejuka dotyczące wydanej przez Stowarzyszenie  Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" książki "Przeżyłem syberyjskie zesłanie". Autor podzielił się wspomnieniami i odpowiedział na szereg interesujących pytań zgłoszonych przez uczestników spotkania, w którym wzięło udział ponad 40 osób.

Spotkanie promujące książkę
2012-07-24

Spotkanie promujące książkę "Przeżyłem syberyjskie zesłanie"

biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza na promocję książki "Przeżyłem syberyjskie zesłanie" 2 sierpnia (czwartek) o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej przy ulicy E. Plater 33A w sali im. J. Towarnickiej.

Serdecznie zapraszamy!!!

Spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Strumiłło
2012-07-23

Spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Strumiłło

09.07.2012r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbyło się spotkanie autorskie prof. Andrzeja Strumiłło promujące album "Summa".

Na rozpoczęcie został wyświetlony 15 min. film o życiu i twórczości profesora. W interesującym wystąpieniu artysta przedstawił wiele szczegółów z życia, podróży niemal po całym świecie, twórczości artystycznej oraz powstaniu dzieła życia "Summa". Bardzo chętnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Na zakończenie recytował swoje wiersze.

2012-06-26

Andrzej Strumiłło o Wiesławie Osewskim

Jeżeli miałbym cokolwiek napisać o swoim koledze po palecie, to zacząć powinienem od pochwały jego cech osobistych, uwagi warsztatowe pozostawiając na potem. Wiesław Osewski jest od wielu lat aktywnym członkiem naszej suwalskiej społeczności artystycznej. Spokój, umiar i przyjacielskie ciepło w relacjach z ludźmi oraz wyrozumiałość w sądzeniu innych są jego cechami szczególnymi, nieczęstymi w dzisiejszych układach społecznych. Dzięki Jego inicjatywie i udziałowi wydarzyło się w Suwałkach wiele konkursów, wystaw, plenerów, ekspozycji muzealnych i wydawnictw. Do cennych i interesujących należały konkursy i wystawy sztuki satyry w Suwalskim Biurze Wystaw Artystycznych w latach 70-tych minionego wieku. On sam i jego spojrzenie na świat mają w sobie coś z żartu i mądrości Stańczyka.

2012-06-26

Teki twórczości Wiesława Osewskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach kontynuując cykl wydawniczy o sławnych Suwalczanach ("Summa" prof. A. Strumiłły) i urokach przyrodniczych Suwalszczyzny ("W dolinie Rospudy", "Na szlaku Czarnej Hańczy", "Z biegiem Marychy", "Kanał Augustowski") planuje wydać w I półroczu 2012 roku księgę dokonań artystycznych Wiesława Osewskiego.