Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Aktualności

2012-06-26

Teki twórczości Wiesława Osewskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach kontynuując cykl wydawniczy o sławnych Suwalczanach ("Summa" prof. A. Strumiłły) i urokach przyrodniczych Suwalszczyzny ("W dolinie Rospudy", "Na szlaku Czarnej Hańczy", "Z biegiem Marychy", "Kanał Augustowski") planuje wydać w I półroczu 2012 roku księgę dokonań artystycznych Wiesława Osewskiego.