Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Aktualności

Spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Strumiłło
2012-07-23

Spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Strumiłło

09.07.2012r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbyło się spotkanie autorskie prof. Andrzeja Strumiłło promujące album "Summa".

Na rozpoczęcie został wyświetlony 15 min. film o życiu i twórczości profesora. W interesującym wystąpieniu artysta przedstawił wiele szczegółów z życia, podróży niemal po całym świecie, twórczości artystycznej oraz powstaniu dzieła życia "Summa". Bardzo chętnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Na zakończenie recytował swoje wiersze.

2012-06-26

Andrzej Strumiłło o Wiesławie Osewskim

Jeżeli miałbym cokolwiek napisać o swoim koledze po palecie, to zacząć powinienem od pochwały jego cech osobistych, uwagi warsztatowe pozostawiając na potem. Wiesław Osewski jest od wielu lat aktywnym członkiem naszej suwalskiej społeczności artystycznej. Spokój, umiar i przyjacielskie ciepło w relacjach z ludźmi oraz wyrozumiałość w sądzeniu innych są jego cechami szczególnymi, nieczęstymi w dzisiejszych układach społecznych. Dzięki Jego inicjatywie i udziałowi wydarzyło się w Suwałkach wiele konkursów, wystaw, plenerów, ekspozycji muzealnych i wydawnictw. Do cennych i interesujących należały konkursy i wystawy sztuki satyry w Suwalskim Biurze Wystaw Artystycznych w latach 70-tych minionego wieku. On sam i jego spojrzenie na świat mają w sobie coś z żartu i mądrości Stańczyka.

2012-06-26

Teki twórczości Wiesława Osewskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach kontynuując cykl wydawniczy o sławnych Suwalczanach ("Summa" prof. A. Strumiłły) i urokach przyrodniczych Suwalszczyzny ("W dolinie Rospudy", "Na szlaku Czarnej Hańczy", "Z biegiem Marychy", "Kanał Augustowski") planuje wydać w I półroczu 2012 roku księgę dokonań artystycznych Wiesława Osewskiego.