Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Andrzej Strumiłło o Wiesławie Osewskim

2012-06-26

Jeżeli miałbym cokolwiek napisać o swoim koledze po palecie, to zacząć powinienem od pochwały jego cech osobistych, uwagi warsztatowe pozostawiając na potem. Wiesław Osewski jest od wielu lat aktywnym członkiem naszej suwalskiej społeczności artystycznej. Spokój, umiar i przyjacielskie ciepło w relacjach z ludźmi oraz wyrozumiałość w sądzeniu innych są jego cechami szczególnymi, nieczęstymi w dzisiejszych układach społecznych. Dzięki Jego inicjatywie i udziałowi wydarzyło się w Suwałkach wiele konkursów, wystaw, plenerów, ekspozycji muzealnych i wydawnictw. Do cennych i interesujących należały konkursy i wystawy sztuki satyry w Suwalskim Biurze Wystaw Artystycznych w latach 70-tych minionego wieku. On sam i jego spojrzenie na świat mają w sobie coś z żartu i mądrości Stańczyka.

Wiesław Osewski jest grafikiem dojrzałym z dorobkiem ogromnym i różnorodnym. Jego dziełem są tysiące grafik, szkiców z natury, rysunków satyrycznych, ilustracji książkowych i prasowych, okładek, opracowań edytorskich, plakatów, znaków firmowych o tematyce różnorodnej, ale w dużej części poświęconej Ziemi Suwalskiej, jej historii, legendom, przyrodzie i ludziom. O warsztacie jego można powiedzieć, że lapidarną poetykę drzeworytu ludowego i ryciny dziewiętnastowiecznej zaadaptował swobodnie i twórczo, dążąc do zdyscyplinowanej kreski oraz kompozycji, zazwyczaj mocno nasycając formą powierzchnię komponowaną.

Andrzej Strumiłło