Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

URODZINY ANDRZEJA STRUMIŁŁY

2017-11-23

90 LAT ANDRZEJA STRUMIŁŁY

JUBILEUSZ W MAĆKOWEJ RUDZIE

URODZINY ANDRZEJA STRUMIŁŁY

W dniu 90. Urodzin Andrzeja Strumiłły – 23 października


 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”, złożył Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje.

Stanisław Kurak odczytał, przyjęty ze wzruszeniem przez gospodarza, list, który chwalił też piękną grafikę pisma.

Carminibus vives semper , Homere, Tuis

W pieśniach swoich, zawsze będziesz żył,

Homerze Naszemu Mistrzowi Andrzejowi Strumille

Cieszymy się Pańskimi radościami. Smucimy Pańskimi troskami, bo na padole prowincjonalnym,

który jest być może centrum świata, spotkaliśmy Pana – Artystę Wielkiego, człowieka niby zwyczajnego, a jednak Skrzydlatego… Niech dzień Pańskich 90 urodzin znaczy wiele wśród gwiazd, do których Panu blisko, wśród szczytów Tybetu - u przyjaznych lamów, nad meandrami Niemna – tu Panu najlepiej… Kłaniamy się Profesorze, Życzymy przyjaciół i uśmiechów, radosnego rżenia klaczy i źrebaków, szumu zasadzonych drzew, łagodnego plusku Hańczy szczęśliwego szczekania przygarniętych przyjaciół, spełnionego mruczenia, tajemniczego milczenia głazów … Bo to jest życie właśnie i wszyscy tu Pana potrzebują…
Z przyjaźnią i serdecznym uściskiem dłoni. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” : Henryk Kudela, Piotr Bagiński, Bogdan Cichocki, Stefan Dojnikowski, Henryk Grabowski, Stanisław Kurak, Bogdan Pieklik, Marek Starczewski. W żywej rozmowie Jubilat przypomniał, że SISK zainicjował działania by ustanowić „Rok twórczości Andrzeja Strumiłły” przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Rok, który był wyjątkowo bogaty w wydarzenia. Spełniły się, zapisane w Uchwale, oczekiwania, że - Ustanowienie roku 2017 rokiem profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim będzie znakomitym uczczeniem jubileuszu 90. rocznicy tego wybitnego, wszechstronnego artysty oraz stanowić będzie doskonałe uhonorowanie jego zasług dla kultury narodowej.

Wielostronność działań samorządów, placówek kultury, szkół, kościołów, organizacji pozarządowych była nadzwyczajna. Tak jak różnorodne są działania Artysty. Ustalono, że Stowarzyszenie podejmie kolejne prace by upowszechnić nadzwyczajny dorobek Mistrza.

Podkreślono efektywną pomoc w realizacji Roku Pani Heleny Marcinkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego . Bardzo ciekawy był Międzynarodowy Plener Plastyczny „Stopki” z którą Jubilat od lat współpracował. To daleko niepełna lista działań i imprez związanych z Jubileuszem i co ważniejsze - kolejne dzieła i spotkania.