Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Andrzej Stumiłło w Łomży

2018-01-23

Wystawa malarstwa połączona z promocją najnowszego albumu Andrzeja Strumiłły ,,DOM"

wydanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą"

Andrzej Stumiłło w Łomży