Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”.

2018-04-26

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”.

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”. Jest to przede wszystkim reporterski zapis wydarzeń, wystaw, prezentacji, spotkań, konkursów itp., które miały miejsce w 2017 roku i były kanwą obchodów „Roku Twórczości Andrzeja Strumiłły w Województwie Podlaskim”.
Promocja książki odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej na 7. Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku (20 – 22 kwietnia 2018 r).
Integralnym (merytorycznie i formalnie ) elementem albumu jest film zrealizowany pzrez Bogdana Pieklika – godzinna rozmowa z Andrzejem Strumiłło o jego życiu, twórczości, dolach i niedolach ponad dziewięćdziesięcioletniego życia.
 Album „W drodze” i inne wydawnictwa związane z Andrzejem Strumiło były prezentowane na 7.Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku Autor podpisywał też swoje książki.
Autorzy tekstu: Stanisław Kurak i Marek Starczewski
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”
Druk i oprawa; Drukarnia ORTHDRUK, Białystok
Cena 35 złotych
Kontakt ze sprzedażą : 600 290 188
e-mail: sisk.czarnahancza@onet.pl
lub bezpośrednio przez stronę internetową Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”