Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”.

2018-04-26

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”.

Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”.
Nasze nowe wydawnictwo to album „W drodze”. Jest to przede wszystkim reporterski zapis wydarzeń, wystaw, prezentacji, spotkań, konkursów itp., które miały miejsce w 2017 roku i były kanwą obchodów „Roku Twórczości Andrzeja Strumiłły w Województwie Podlaskim”.
Promocja książki odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej na 7. Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku (20 – 22 kwietnia 2018 r).
Integralnym (merytorycznie i formalnie ) elementem albumu jest film zrealizowany pzrez Bogdana Pieklika – godzinna rozmowa z Andrzejem Strumiłło o jego życiu, twórczości, dolach i niedolach ponad dziewięćdziesięcioletniego życia.
 Album „W drodze” i inne wydawnictwa związane z Andrzejem Strumiło były prezentowane na 7.Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku Autor podpisywał też swoje książki.
Autorzy tekstu: Stanisław Kurak i Marek Starczewski
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”
Druk i oprawa; Drukarnia ORTHDRUK, Białystok
Cena 35 złotych
Kontakt ze sprzedażą : 600 290 188
e-mail: sisk.czarnahancza@onet.pl
lub bezpośrednio przez stronę internetową Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”