Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Odszedł od nas na zawsze Marek Starczewski

2018-10-25

Odszedł od nas na zawsze...

17 października 2018 (we środę z rana) odszedł od na zawsze Marek Starczewski, nasz przyjaciel, pocieszyciel w każdym kłopocie, a przede wszystkim człowiek pełen empatii dla każdego, mądry życiowo i przyjazny.

 

Odszedł od nas na zawsze Marek Starczewski

Marek umarł po ciężkiej chorobie, z którą zmagał się od dawna. Nie dawał po sobie poznać, że cierpi… pocieszał innych, emanował optymizmem.

Marek Starczewski był wieloletnim redaktorem naczelnym tygodnika (wówczas wojewódzkiego) „Krajobrazy”. Tworzył to pismo od podstaw i zgromadził wokół siebie utalentowanych dziennikarzy, którzy ,głównie reportażami, zasłynęli w kraju i zaleźli się w czołówce polskiego dziennikarstwa. Mówiło się nawet o „suwalskiej szkole reportażu”.

W okresie dziesięcioletniego kierowania „Krajobrazami” inspirował dziennikarzy do podejmowania trudnych tematów, a sam zainicjował literacko – społeczny konkurs „Scalanie wartości”, w którym chodziło przede wszystkim o pokazywanie tych zachowań, działań i inicjatyw, które wychodzą poza aktualną politykę i służą kreowaniu wartości ponadczasowych, integrują społeczności lokalne, mniejszości narodowe i etniczne, a przede wszystkim tworzą nowe wartości intelektualne, społeczne i materialne.

Zainicjował i prowadził także drugi, bardzo istotny konkurs „Za odwagę w myśleniu i działaniu” , którego istotą była popularyzacja ludzi i ich działań prekursorskich, odważnych i nietypowych, aktywizujących do obrony i poszanowania wartości najistotniejszych dla grup społecznych. Obyło się kilka edycji tego konkursu, który wyłonił kilkunastu laureatów do dziś szczycących się wyróżnieniem i medalami. Była jego działalności jeszcze jedna perełka: konkurs ekologiczny „Natura matką ludzi”. Współorganizował go z Wiesławem Osewskim – wówczas redaktorem graficznym „Krajobrazów”- ówczesnym dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego – Zdzisławem Szkiruciem, prof. Andrzejem Strumiłło i wieloma innymi, dla których świadomość ekologiczna była ważna.

Potem był Marek Starczewski dyrektorem Polsko – Litewskiej Izby Gospodarczej, organizatorem misji gospodarczych na Wschód, międzynarodowych targów w Kownie, Kaliningradzie, Kiszyniowie, Wilnie, inicjatorem współpracy gospodarczej z Litwą, Estonią, Rosją, Białorusią, Mołdawią…, aktywnym realizatorem programu eksportu polskich towarów „Poleksport” i stałym doradcą i konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej.

Przewodniczył Radzie Programowej „Tygodnika Suwalskiego” i uczestniczył w pracach Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży. W uznaniu zasług i aktywności kapituła przyznała mu nagrodę i medal Zygmunta Glogera.

W zarządzie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach pracował od początku istnienia Stowarzyszenia. Współtworzył wydawane książki, np. był redaktorem prowadzącym książki o suwalskich Żydach „Sztelt z długą ulicą” czy współautorem wydawnictwa podsumowującego dziewięćdziesięciolecie Andrzeja Strumiłły „Po drodze”.

 

  

 

Marek od kilku lat był dziennikarzem i zastępca redaktora naczelnego Telewizji Internetowej TVS 24 Suwalszczyzna. Prowadził tu bardzo popularny cykl audycji „Rozmowy Marka Starczewskiego”.

To najważniejsze fakty z jego życia. Wszystkich szczegółów, osiągnięć, zdarzeń, inicjatyw nie da się wymienić, kiedy ogromy żal ściska i nie chce się wierzyć, że na posiedzenie Zarządu SiSK „nad Czarną Hańczą”nie przyjdzie już nigdy nienagannie zawsze ubrany, z nieodłączną „muchą” pod szyją, dżentelmen w każdym calu – Marek Starczewski.

Żegnaj Marku, przyjacielu

W naszych sercach i wspomnieniach będziesz zawsze.

 

Koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia

SISK ,,Nad Czarną Hańczą"