Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Księgą 300-lecia Suwałk

2020-03-11

 

 

Księgą 300-lecia Suwałk

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą" pod redakcją prof. Adama Dobrońskiego i zespołu redakcyjnego min. Stanisława Kuraka, Jarosława Borejszo, Andrzeja Matusiewicza, Macieja Ambrosiewicza - pracuje intensywnie nad ,,Księgą 300-lecia Suwałk". Ważna informacja - prace redakcyjne zbliżają ku zakończeniu.
Pracę wielu autorów w całość graficzną pięknie opracowała Ewa Przytuła.

Kilka kart z powstającej księgi