Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Kiedyści to mieli gadane - gwara suwalska

2021-12-19

Nie mamy wątpliwości, że mowę naszych praojców trzeba ocalić. Niknie ona z każdym dniem, bo nieubłaganie odchodzą ludzie, którzy posługiwali się gwarowym językiem, a ci, co pozostali, nie mają takiego przebicia, by wydobyć swoją gadkę na plan pierwszy. Dla kultury Suwalszczyzny znaczą wiele, ale są już nieliczni. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” jest po stronie wartości, które wprawdzie przemijają, ale są, i zawsze będą, autentyczne i ważne.

Kiedyści to mieli gadane - gwara suwalska

Niniejsze wydawnictwo powstało dzięki życzliwości Miasta Suwałki, które rozpisując konkurs na działania pożytku publicznego, i w efekcie wygranej przez nas rywalizacji, w znacznym stopniu dofinansowało niniejsze wydanie książki „Kiedyści to mieli gadane – gwary suwalskie”. Nie byłoby wydawnictwa bez wiedzy i wieloletniego doświadczenia autora i życzliwego mu zespołu redakcyjnego. Liczy się efekt, a ten pozwala wierzyć, że nie zapomnimy języka przodków.

Henryk Kudela

Pobierz "Kiedyści to mieli gadane"

Pogodne Suwałki