Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

ś.p. Zdzisław Jaroszek

2022-11-24

Odszedł od nas 

Z głębokim żalem żegnamy nieodżałowanej pamięci Zdzisława Jaroszka. Pogrążonym w smutku Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach.

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”

ś.p. Zdzisław Jaroszek