Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Otwarcie wystawy

2023-07-04

Na bulwarach nad Czarną Hańczą, w pobliżu Starej Łaźni pojawiły się plansze obrazujące dorobek edytorski Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” . Autorem treści  plansz jest Stanisław Kurak, a ich opracowanie graficzne wykonała Ewa Przytuła, wykonanie plansz Bogdan Pieklik (Agencja Omega).
 
Otwarcie wystawy odbyło się 4 sierpnia 2023 r., a uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele suwalskiej bohemy artystycznej, władze samorządowe, reprezentanci środowisk kulturalnych miasta i powiatu suwalskiego.

 


 

Otwarcie wystawy

Prezentujemy w całości katalog plansz, bowiem zawierają one i dokładnie charakteryzują  dorobek edytorski 15 lat Stowarzyszenia: