Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

"STO" Andrzej Strumiłło

2016-09-22

We wstępie do wydanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” tomu poezji "STO wiersze i rysunki” Andrzej Strumiłło patrzy w głąb swego blisko XC letniego życia: Człowiek finiszujący, który podejmował wiele prób uczestniczenia w ceremoniach i misteriach bytu wie, że życie jest zawsze za krótkie.(…) może uczciwej jest milczeć wobec majestatu wszechświata, niż budować utopijne pałace i pielęgnować ogrody złudzeń”.

Warto pomyśleć nad każdą strofą, pochylić nad rysunkiem, obcować z czasem.

Świetnie napisaną z fascynującymi rysunkami i pięknie wydaną książkę, podobnie jak inne wydawnictwa SISK, można zamówić korzystając ze strony www.sisk.suwalki.pl