Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Wybraliśmy ZARZĄD SISK

2016-06-28

Zarząd
Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”
wybrany przez Walne Zebranie 14 czerwca 2016 roku

Wybraliśmy ZARZĄD SISK
  1. Henryk Kudela – przewodniczący
  2. Stefan Dojnikowski – vice przewodniczący
  3. Bogdan Pieklik – v-ce przewodniczący
  4. Bogdan Cichocki – skarbnik
  5. Stanisław Kurak – sekretarz
  6. Henryk Grabowski – członek Zarządu
  7. Marek Starczewski – członek Zarządu

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”

wybrana przez Walne Zebranie 14 czerwca 2016 roku

 

  1. Wiesław Osewski – przewodniczący
  2. Danuta Kajecka – członek
  3. Paweł Zyskowski - członek