Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Sprawozdanie z prac Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w latach 2011 - 2016

2016-06-28

Walne Zebranie członków SISK 16 czerwca przyjęło sprawozdanie, które przedstawi Henryk Kudela – przewodniczący Stowarzyszenia w imieniu wybranego 28 marca 2011 roku zarządu: Henryk Kudela – przewodniczący; Piotr Bagiński – zastępca; Teresa Świerubska – zastępca; Stanisław Kurak – sekretarz; Bogdan Cichocki – skarbnik; Henryk Grabowski – członek; Marek Starczewski – członek.

Sprawozdanie z prac Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych  „Nad Czarną Hańczą” w latach 2011 - 2016

Odbyło się 7 Walnych Posiedzeń. Oceniano działalność, zatwierdzano budżet, wytyczano kierunki działania. Na 24 posiedzeniach Zarządu realizowano zadania statutowe. A to: popularyzacja twórczości artystycznej mieszkańców Suwalszczyzny; pokazanie jej piękna; przypomnienie kart historii. Realizowano misję SISK - Ocalić od zapomnienia.

Wydano 6 książek – albumów: „Summa” Andrzeja Strumiłły, „Teka twórczości Wiesława Osewskiego”, „Przeżyłem Syberyjskie zesłanie” Józefa Misiejuka, „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna”, „Suwalski Park Krajobrazowy”, „Sztetl z długą ulicą”.

Rok 2011 to rok prof. Andrzeja Strumiłły. Sumowano Jego ponad 60 – letnią działalność wybitnego: malarza, grafika, rzeźbiarza, poety, czy fotografika, który za swoją działalność wyróżniony został m.in. tytułem „Zasłużony dla miasta Suwałk”, „Honorowego Obywatela Suwałk”, „Ambasadora Podlasia”. Album „Summa” ukazał się w nakładzie 1000 egz., formacie 230x300 mm, stron 512, w twardej oprawie w dwóch wersjach: z obwolutą i w etui (oprawa skórzana). Promocje w Suwałkach, Augustowie i Łomży zgromadziły blisko tysiąc słuchaczy. W części artystycznej wystąpił, światowej klasy, zespół Camerata braci Roszkowskich.

W roku 2012, w 40-lecie pracy artystycznej, ukazał się album znanego i cenionego artysty Suwalszczyzny – Wiesława Osewskiego: grafika, malarza, ilustratora książek, poetę. „Teka twórczości Wiesława Osewskiego” została starannie i ciekawie, profesjonalnie przygotowana i spotkała się z dużym zainteresowaniem licznych wielbicieli twórczości artysty. W październiku. Alicja Sasin, dyrektor biblioteki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach przygotowała promocję w której wystąpił zespół „Beciaki”. W Augustowie promocję zorganizowały miejscowe placówki kultury. Obie zgromadziły ponad trzysta osób. Album ukazał się w nakładzie 1000 egz., formacie 230x300, stron 288, oprawa twarda z obwolutą.

Na wniosek SISK Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Wiesławowi Osewskiemu odznakę „Zasłużony dla Województwa Podlaskiego”. Uroczyście wręczył ją w Suwalskim Ośrodku Kultury Przewodniczący Sejmiku Podlaskiego – Bogdan Dyjuk.

Rok 2013 to praca nad wydaniem książki opartej na wspomnieniach zesłańca na Sybir śp. Józefa Misiejuka pt. „ Przeżyłem syberyjskie zesłanie”. Wstrząsającą relację zredagował Stanisław Kurak, a książkę złożył, nieodżałowanej pamięci, Norbert Hoffman-Delbor. Pozycję wydano w nakładzie 500 egzemplarzy, a promocja w suwalskiej Bibliotece Publicznej stała się okazją do przypomnienia tragicznych chwil. Przybyli koledzy autora i młodzież

W 2014 roku w oparciu o dokumenty, a przede wszystkim świetnej jakości zdjęcia Augustowa, z lat międzywojennych Judela Rotsztejna wydano album „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna”. Album, we współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury przygotował zespół w składzie: prof. Andrzej Strumiłło, Wojciech Batura, Stanisław Kurak, oraz Anna Jastrzębska i Henryk Kudela. Teksty napisali Wojciech Batura i Barbara Kondracka, a graficznie opracował ś.p. Norbert Hoffman-Delbor. Starannie i z rozmachem przygotowana promocja odbyła się 10.08.2014r. w hotelu „Warszawa” w Augustowie i zgromadziła ponad 200 osób. Album przygotowano w nakładzie 1000 egz., stron 288, oprawa twarda, format 230x300mm, wersja standardowa i w etui.

Suwalski Park Krajobrazowy w 2016r. obchodzi 40-lecie powstania, a w konkursie kwartalnika „National Geographic” na „7 cudów Polski” w 2015 zajął II miejsce. We współpracy z najlepszymi suwalskimi fotografikami, Towarzystwem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” zespół redakcyjny: Stanisław Kurak – redaktor, Teresa Świerubska – dyrektor SPK, Piotr Bagiński, Henryk Kudela, powierzył napisanie tekstów Janowi Bacewiczowi – znawcy historii Suwalszczyzny i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ewa Przytuła opracowała graficznie album, który ukazał się w nakładzie 200 egz.. Format 230x300mm, stron 208, oprawa twarda, dwie wersje standard i w etui.

Album został uznany za „najlepsze wydawnictwo turystyczne województwa podlaskiego w kategorii Album”. przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku.

W marcu 2016 r. do księgarń trafił „Sztetl z długą ulicą”, książka o suwalskich żydach, którzy mieli duży wpływ na rozwój społeczny, kulturalny, gospodarczy miasta. Powołany został zespół redakcyjny: Marek Starczewski – redaktor, dr Maciej Ambrosiewicz, Józef Adelson, Henryk Kudela, Elżbieta Rzemieniewska. Napisanie tekstu powierzono znawcy tematu dr. Maciejowi Ambrosiewiczowi, a opracowanie graficzne Joannie Góreckiej. Przy gromadzeniu materiałów korzystano z pomocy organizacji żydowskich w USA. Promocja książki, którą uświetniła Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, w suwalskim Archiwum Państwowym zgromadziła ponad 300 osób.

Książka „Sztetl z długą ulicą” ukazała się w nakładzie 600 egz., formacie 230x300 mm, stron 288 w oprawie twardej.

Wszystkie pozycje nieodpłatnie otrzymały: placówki kultury, biblioteki publiczne i szkolne w Suwałkach, Sejnach, Augustowie, samorządy, ponad 30 wyższych uczelni w Polsce.

Wydanie książek nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którzy chwalą sobie reklamę w najwyższej jakości wydawnictwach.

Wydawnictwa spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników i miłośników dobrej książki i albumu. Zajmują poczesne miejsce na rynku wydawniczym.