Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Poszukujemy sponsorów

2015-03-10

UWAGA!

Poszukujemy sponsorów, którzy wesprą wydanie albumu „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. W zamian za przekazaną kwotę Stowarzyszenie przekaże określoną ilość albumów.

Album, w czści opisowej, scharakteryzuje najpiękniejsze miejsca Parku w formie opowiadania z akcentami gwary, nieznanych dotychczas ciekawostek, zdarzeń, legend itd. Część opisowa udokumentowana będzie zdjęciami najlepszych suwalskich fotografików.

Planowany jest nakład 1000-1500 egz. w formacie 230*300 w liczbie stron 208. Album wydany będzie na wysokiej jakości półmatowym papierze, wydruk pełen kolor, a całość ozdobi twarda oprawa.

Przewidywany koszt to 61 000,00 zł. Termin wydania III kwartał 2015 roku.