Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

„Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”

2015-03-10

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach w partnerstwie z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym w Malesowiźnie-Turtulu podjęło trud wydania albumu pod roboczym tytułem „Suwalski Park Krajobrazowy w obrazach i słowie”. Według koncepcji inicjatorów będzie to wydawnictwo zawierające prace znanych fotografików, które ukażą unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe najstarszego parku krajobrazowego w Polsce.

Inspiracją do przygotowania tej wyjątkowej publikacji jest wydarzenie z 2014 roku, kiedy to Suwalski Park Krajobrazowy zajął II miejsce w plebiscycie renomowanego pisma National Geographic Traveler „7 Nowych Cudów Polski”. Jest to dowód społecznego uznania i ogromne wyróżnienie dla wartości przyrody i krajobrazu tego miejsca.

W 2016 roku Suwalski Park Krajobrazowy obchodzić będzie Jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Jest to okazja szczególna, ponieważ ochrona prawna tego zakątka Suwalszczyzny dała początek nowej formie ochrony przyrody, która stała się powszechna w naszym kraju.

Wydając nowy album o Suwalskim Parku Krajobrazowym chcemy aktywnie przyczynić się do popularyzacji tej niezwykłej krainy w Polsce i na świecie. Nowy album będzie znakomitą wizytówką obszaru, promocją Suwalszczyzny, w tym również gmin leżących w obrębie i otoczeniu Parku oraz istotnym działaniem na rzecz popularyzacji i ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Województwa Podlaskiego.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i poparciem Państwa