Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Podsumowanie 2014 roku

2015-03-10

W dniu 25 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Zwyczajne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”.

Przewodniczący Henryk Kudela złożył sprawozdanie z posiedzeń Zarządu w 2014r., które w większości dotyczyły prac związanych z wydaniem albumu „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna.” i jego promocją. Wydano 1086 egz., które z podpisanymi umowami zostały rozdysponowane i sprzedane. Podkreślono wysoki poziom edytorski i poligraficzny. Album spotkał się z bardzo wysoką oceną odbiorców.

Na posiedzeniu listopadowym Zarządu podjęto decyzję o wydaniu albumu o Suwalskim Parku Krajobrazowym, który w konkursie „7 cudów Polski” organizowanego przez National Geographic zajął drugie miejsce. W 2016r. Park obchodzić będzie 40-lecie powstania.

Zgromadzenie zatwierdziło zespół redakcyjny, treść pisma skierowanego do sponsorów i darczyńców oraz założenia szczegółowe albumu.