Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Włócznia Jaćwingów Piotrowi Bagińskiemu

2014-02-16

Zarząd wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Suwałk o przyznanie „Włóczni Jaćwingów” Piotrowi Bagińskiemu, który jest znany na Suwalszczyźnie i w Polsce restaurator („Na Starówce”, „Rozmarino”) obchodził w 2013 roku jubileusz 20 lecia działalności. Od początku w prowadzonych przez siebie restauracjach urządził galerie malarstwa i fotografii. Eksponuje w tych galeriach unikalne wystawy twórczości związanej z Suwalszczyzną , ekologią, dziedzictwem kulturowym i stwarza możliwości prezentowania młodych i najmłodszych twórców.

Zaistniał w środowisku jako skuteczny i kompetentny mecenas kultury, co przyniosło mu w 2008 roku honorową statuetkę „Mecenas Kultury Suwałk” przyznaną przez Prezydenta Suwałk. Współtworzy i organizuje imprezy w ramach „Blues Festival”, uczestniczy w realizacji projektów kulturowych i propagujących spędzanie wolnego czasu z rodziną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych. W jego restauracjach propagowana jest sztuka kulinarna, a ich wystrój aspiruje do instytucji „ratujących od zapomnienia” dziedzictwo kulturowe Suwalszczyzny.

Czynnie uczestniczy w działaniach propagujących zdrowy tryb życia, sam fotografuje, brał (sfinansował) udział w Długodystansowym Wyścigu Psów Zaprzęgowych w Norwegii, podczas którego towarzyszył Dariuszowi Morsztynowi („Biegnącemu Wilkowi”) i w znaczący sposób przyczynił się do promocji Suwałk w Europie.

Nie ma w Suwałkach człowieka, który potrafi tak umiejętnie połączyć działalność gospodarczą z upowszechnianiem i animowaniem kultury. Jego 20. letnia działalność to pasmo coraz to nowych przedsięwzięć służących mieszkańcom Suwałk i turystom, dla których „Rozmarino” czy „Na Starówce” i ich działalność to dobra i uznana marka. Piotr Bagiński w pełni zasługuje na „Włócznię Jaćwingów” . Jest on wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”.