Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Działalność

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

  1. Wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców Polski Północno -Wschodniej poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach.
  2. Ochrona dziedzictwa narodowego i pamięci historycznej narodów na pograniczu Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki).
  3. Działania proekologiczne, troska o zachowanie natury i dziedzictwa kulturowego we współpracy z sąsiadami Litwą, Białorusią, Rosją (Obwód Kaliningradzki).
  4. Organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współdziałanie z przedstawicielami rządów oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których działalność jest styczna z celami Stowarzyszenia.
  2. Prowadzenie działalności promocyjnej, instruktażowej, oświatowo ? informacyjnej, służącej realizacji celów Stowarzyszenia.
  3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
  5. Spisywanie legend, baśni, pieśni, obrzędów i tradycji na pograniczu Litwa, Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Wesprzyj nas

Możemy istnieć dzięki ludziom, których wkład i zaangażowanie jest dla nas nie do przecenienia.

To praca wolontariuszy, hojność naszych darczyńców, a także wsparcie osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem, pozwalają nam podejmować działania na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Nr konta:
BGŻ BNP PARIBAS
55 2030 0045 1110 0000 0315 8890