Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Z biegiem Marychy

Redakcja: Stanisław Kurak

Projekt graficzny: Wiesław Osewski
Fotografia okładki: Dariusz Sznejder
Fotografie: Małgorzata Karczewska
Andrzej Krupiński
Leszek Przeborowski
Ryszard Sofiński
Dariusz Sznejder
Teresa Świerubska

 
Tekst: Stanisław Kurak
Korekta: Marianna Rant-Tanajewska
Wydawca: Wydawnictwo Arkadia 2009

Knieje szumiące nad wodami Marychy snują opowieść o rzece, która płynie przez ziemie trzech sąsiadujących ze sobą krajów: Polski, Litwy, Białorusi.

A jaka jest ta rzeka?

Tajemnicza i ciekawa zarazem. Na początku jest niewielką strugą poprzegradzaną bobrowymi żeremiami i tamami, potem dzieli się na dwa koryta i znów łączy, aby tuż za Gibami przeistoczyć się w szeroką rzekę płynącą prawie na całej rozległości dawnego starorzecza.

I choć cywilizacja zdaje się pochłaniać niemalże każdy zakątek przyrody, to przecież bieg Marychy zachował swój pierwotny wygląd i charakter. Rzeka swój urok zawdzięcza w dużej mierze bobrom i... ludziom, którzy pozwolili bobrom zakładać tu swoje królestwa.

A gdyby ktoś zechciał, idąc za głosem wieszcza, odwiedzić prawdziwy leśny matecznik - niech płynie kajakiem z biegiem Marychy aż do granicy z Litwą, a może jeszcze dalej - na Białoruś... Tam, gdzie dwie rzeki - Marycha i Czarna Hańcza - splatają się nierozerwalnym uściskiem, aby dalej nieść swoje zmieszane wody do ojca - Niemna.

Nakład wyczerpany. Chwilowo brak.