Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

(BRAK - nakład wyczerpany),,Dom” autorstwa Andrzeja Strumiłły

 ,,Dom” autorstwa Andrzeja Strumiłły

Autor: Andrzej Strumiłło

Opracowanie graficzne: Andrzej Strumiłło

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

,,Nad Czarną Hańczą".

,,Dom” to album składający się z kilkuset zdjęć Maćkowej Rudy, gdzie mieszka profesor, okolic, jej mieszkańców i przyrody.

Publikacja powstała z okazji Roku Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.

Nakład wyczerpany. Chwilowo brak.