Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Augustowscy ułani

Książka ,,Augustowscy Ułani"

We wstępie:

"... Wiersze tu zawarte wynikają z podziwu dla ułanów, mówią o ich męstwie i życiu codziennym, o umiłowaniu ojczyzny i związkach z ziemią augustowską. Niektóre odnoszą się do wspomnień rodzinnych. Wśród autorów są zarówno członkowie związków twórczych, jak i osoby zajmujące się literaturą amatorsko.


Książki będącej niepowtarzalnym zbiorem utworów poświęconych ułańskiej tradycji, a w szczególności augustowskich ułanów.

Wybór utworów inspirowany dziejami I Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego.

Wydany z okazji 100-rocznicy powstania Pułku.

Pod redakcją: Józefy Drozdowskiej, Ireny Batury, Bożeny Demianiuk.

Wydawca: Augustowskie Placówki Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą".

Cena: 15 zł