Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

(BRAK - nakład wyczerpany) Andrzej Strumiłło STO

 

Andrzej Strumiłło ,,STO"

wiersze i rysunki

Od wydawcy

 

Kiedy czyta się Profesorskie strofy - chce się

żyć, kontemplować, kochać zwariowany świat i mądrą

przyrodę. Autor nie szydzi z ludzkich ułomności, on je

widzi w panteistycznym związku wszelkich uczuć...

Sięgneliśmy po poezje Andrzeja Strumiłły z nadzieją,

że dopełnią one obraz renesansowego artysty

zawieszonego gdzieś między Tybetem a Maćkową Rudą.

I nie pomyliliśmy się. Wydając ,,Summę" czyli album

ze zbiorem dzieł wszystkich plastycznych pokazaliśmy

sanktuarium twórcze autora i jego wielki artystyczny

dorobek. Ale po drodze było parę tomów poezji,

delikatnego rzeźbienia słowa, filozoficznego odczuwania,

pojednania z Naturą.

Poezje to także rozmowa z Stwórcą o sensie istnienia,

egzystencji wielkich i maluczkich, ale przede

wszystkim wyznanie miłości do Ziemi... bo przecież stąd

nasz ród, nasze troski, boleści i uniesienia.

Rzeźby, instalacje, obrazy, ilustracje, poetyckie strofy,

rysunki, fotografie, książki - to jedność

twórcza Profesora, która przetrwa nas wszystkich...

Stanisław KURAK

 

Tekst, rysunki i projekt ANDZEJ STRUMIŁŁO

Reprodukcje ANNA STRUMIŁŁO

Opracowaniw komputerowe DARIUSZ SZNAJDER

Wydawca STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH ,,Nad Czarną Hańczą"

ISBN 978-83-933312-5-3

Druk ORTHDRUK, Białystok

Nakład wyczerpany. Chwilowo brak.