Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

W drodze jest albumem reporterskim

„W drodze” jest albumem reporterskim

„W drodze” jest albumem reporterskim. Wiernie relacjonuje wydarzenia i dorobek twórczy artysty związany z „Rokiem Twórczości Andrzeja Strumiłly w Województwie Podlaskim”. Nie tylko. Książka jest zapisem myśli i przesłań twórczych Mistrza, jest świadectwem rozwoju idei od konkretu bytu do lotu ( bycia w przestrzeni ponad wszelkimi podziałami). Przy okazji okazjonalnych wystaw, wernisaży, spotkań, uroczystości jubileuszowych jawi się Strumiłłowy świat, pełen uniesień (ale i uwikłań). Świat dążeń i przede wszystkim czynów, jakby po to, aby współcześni i potomni mogli z dumą mówić: Strumiłło wielki jest…

Książkę uzupełnia film zrealizowany przez Bogdana Pieklika. Wywiad- rzeka prowadzony z Andrzejem Strumiłło przez red. Stanisława Kuraka. Razem wydawnictwo stanowi niebagatelny przyczynek do obcowania z renesansowym twórcą. Jeśli dodamy do tego „Dom” i inne albumy wydane w jubileuszowym roku obraz staje się pełniejszy.

W drodze, bo wszystko trwa. Artysta chce nam jeszcze tyle powiedzieć… pozostawić po sobie dzieła, które będą wieczne… Trudno nadążyć za Andrzejem Strumiłło. Przyśpiesza, tworzy coraz szybciej, więcej i lepiej… To tylko przystanek. Zatrzymujemy się w roku 2017.Roku twórczości Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Dokumentujemy zdarzenia i rzeczy najważniejsze. Powstałą książka , ale poza nią jest wiele faktów artystycznych, emocji nieplanowanych zdarzeń – jak to w drodze…

I warto każdy ślad na tej drodze ocalić od zapomnienia

Henryk Kudela – przewodniczący SISK „Nad Czarną Hańczą”

„W drodze” - autorzy tekstu: Stanisław Kurak i Marek Starczewski

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”

Druk i oprawa; Drukarnia ORTHDRUK, Białystok

Cena: 35 zł