Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

W drodze

W drodze, bo wszystko trwa. Artysta chce nam jeszcze tyle powiedzieć...

pozostawić po sobie dzieła, które będą wieczne...

tworzy coraz szybciej, więcej i lepiej... To tylko przystanek.

Zatrzymujemy się w roku 2017. Roku twórczość

i Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.

Dokumentujemy zdarzenia i rzeczy najważniejsze.

Powstała książka, ale poza nią jest wiele faktów artystycznych,

emocji, nieplanowanych zdarzeń - jak to w drodze...

 I warto każdy ślad na tej drodze ocalić od zapomnienia.

 

Henryk Kudela

Przewodniczący SISK ,,Nad Czarną Hańczą:

Cena: 35 zł