Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

BRAK (nakład wyczerpany). Suwalszczyzna. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Ziemia Sejneńska.

Koncepcja wydawnicza: Stanisław Kurak, Henryk Kudela
Tekst i wiersze: Jan Bacewicz
Stanisław Kurak
Redakcja: Stanisław Kurak

Opracowanie graficzne: Ewa Przytuła 

Autorzy fotografii: Andrzej Sidor,  Krzysztof Mierzejewski, Piotr Bułanow, Łukasz Tyczkowski, Bodan Pieklik.

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach

Od wydawcy: Suwalszczyzna jest krainą historyczną, nie jednostką podziału terytorialnego. Do Suwalszczyzny zaliczane są leżące w województwie podlaskim powiaty: suwalski, augustowski i sejneński...

Książka w cenie 85 zł  do nabycia także w restauracji „Rozmarino” tel. 606 241 075 i prezesa  Stowarzyszenia: Henryka Kudeli tel.600 290 188  lub przez stronę www.sisk.suwalki.pl

Cena: 85 zł