Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

KSIĘGA 300-Lecia Suwałk

Publikacja wydana z okazji 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich.

Redaktor naczelny wydawnictwa - Adam Czesław Dobroński

Redakcja graficzna - Ewa Przytuła

Prace nad Księgą 300-lecia Suwałk trwały około półtora roku. W tym czasie znacząco zmieniał się układ tomu, przybywało autorów i tematów. Utrzymano jednak zasadniczy podział na siedem części tekstowych (sześć z nich ułożono chronologicznie) oraz końcową ósmą - albumową (Kalejdoskop suwalski). Te pierwsze też są bogato ilustrowane, a esejom i szkicom towarzyszy różnorodny materiał umieszczany na szerokich marginesach. Dzięki temu można było dodać komentarze, uzupełnić informacje, biogramy, wypisy źródłowe, ciekawostki, anegdoty, fotografie i reprodukcje. Pojawiły się ponadto felietony (pióra bardzo pomocnego Stanisława Kuraka), tematyczne wkładki i rozkładówki fotograficzne...

Cena: 130 zł