Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

KSIĘGA 300-Lecia Suwałk (wydanie uszlachetnione)

KSIĘGA 300-LECIA SUWAŁK

REDAKTOR NACZELNY  Adam Czesław Dobroński

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA Stanisław Kurak

AUTORZY TEKSTÓW Maciej Ambrosiewicz, Jan Bacewicz, Jarosław Borejszo, Adam Cz. Dobroński, Wojciech Drażba, Sławomir Filipowicz, Stanisław Kurak, Andrzej Matusiewicz, Joanna Milewska, Artur Płoński, Eliza Ptaszyńska, Tadeusz Radziwinowicz, Marianna Rant-Tanajewska, Bartłomiej Rychlewski, Grzegorz Serafin, Ewa Beata Sidorek, Krzysztof Skłodowski, Agnieszka Szyszko, Magdalena Wołowska-Rusińska, Marcin Zwolski

REDAKCJA GRAFICZNA I SKŁAD  Ewa Przytuła

 

Prace nad Księgą 300-lecia Suwałk trwały około półtora roku. W tym czasie znacząco zmieniał się układ tomu, przybywało autorów i tematów. Utrzymano jednak zasadniczy podział na siedem części tekstowych (sześć z nich ułożono chronologicznie) oraz końcową ósmą - albumową (Kalejdoskop suwalski). Te pierwsze też są bogato ilustrowane, a esejom i szkicom towarzyszy różnorodny materiał umieszczany na szerokich marginesach. Dzięki temu można było dodać komentarze, uzupełnić informacje, biogramy, wypisy źródłowe, ciekawostki, anegdoty, fotografie i reprodukcje. Pojawiły się ponadto felietony (pióra bardzo pomocnego Stanisława Kuraka), tematyczne wkładki i rozkładówki fotograficzne...

Nakład wyczerpany. Chwilowo brak.