Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Teka Twórczości

Wiesław Osewski

Koncepcja wydawnicza: Henryk Kudela
Stanisław Kurak
Marek Starczewski
Redakcja: Zbigniew Fałtynowicz
Piotr Kuczek
Korekta: Marianna Rant-Tanajewska
Fotografie rysunków, grafika: Dariusz Sznejder
Autorzy fotografii: Krzysztof Grabowski
Radosław Krupiński
Sławomir Łajewski
Roman Łysionek
Piotr Malczewski
Izabela Muszczynko
Michał Pieczonko
Bogdan Pieklik
Dorota Skłodowska
Zbigniew Słowikowski
Kazimierz Sobecki
Dariusz Sznejder
Bogusław Wasilewski
Stanisław J. Woś
Andrzej Zujewicz
Wydawca: Wydawnictwo Arkadia 2008

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach przedstawia kolejny album podsumowujący dorobek artystyczny Wiesława Osewskiego - znanego i cenionego grafika i malarza Suwalszczyzny. Jest to swoista kontynuacja naszego profilu wydawniczego.

Wydana w 2011 roku "Summa" - dzieło życia artysty profesora Andrzeja Strumiłły spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników i znawców twórczości profesora.

"Teka twórczości Wiesława Osewskiego" to przegląd wielostronnej, ponad 40-letniej twórczości artysty.

"Wiesław Osewski jest grafikiem dojrzałym z dorobkiem ogromnym i różnorodnym. Jego dziełem są tysiące grafik, szkiców z natury, rysunków satyrycznych, ilustracji książkowych i prasowych, okładek, opracowań edytorskich, plakatów... w dużej części poświęconej Ziemi Suwalskiej, jej historii, legendom, przyrodzie i ludziom. On i Jego spojrzenie na świat mają w sobie coś z żartu i mądrości Stańczyka" napisał we wstępie do albumu prof. Andrzej Strumiłło.

Artysta wtopiony w realia Suwalszcyzny, twórca ilustracji do wielu książek związanych z regionem, grafik kilku gazet ukazujących się w Suwałkach, pejzażysta i wizjoner jest bez wątpienia solą tej ziemi, a jego dzieło życia zamknięte (choć w części tylko) w "Tece" jest świadectwem historii, obyczaju, polityki, życia po prostu.

 

Nr konta BGŻ BNP PARIBAS 55 2030 0045 1110 0000 0315 8890

Cena: 45 zł