Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Teki twórczości Wiesława Osewskiego

2012-06-26

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" w Suwałkach kontynuując cykl wydawniczy o sławnych Suwalczanach ("Summa" prof. A. Strumiłły) i urokach przyrodniczych Suwalszczyzny ("W dolinie Rospudy", "Na szlaku Czarnej Hańczy", "Z biegiem Marychy", "Kanał Augustowski") planuje wydać w I półroczu 2012 roku księgę dokonań artystycznych Wiesława Osewskiego.

Związany z Suwalszczyzną artysta urodził się 08.01.1949 roku w Augustowie. Nauki pobierał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studiował w Państwowej Akademii Sztuk Plastycznych w Gdańsku na wydziałach: architektur wnętrz, malarstwa i grafiki.

Jego dokonanie to ponad 100 wystaw okręgowych, ogólnopolsch, międzynarodowych, za które otrzymał nagrody, medale i wyróżnienia. Prace Wiesława Osewskiego znajdują się w muzeach: Gutenbergu, Rimhild (Niemcy), Milwaukee (USA), Gabrowie (Bułgaria), Hawanie (Kuba), Moskwie (Rosja), Knoke Hist. (Belgia), Forte dcl Marmi (Włochy), Wilnie (Litwa), Strasburgu (Francja), a także w galeriach prywatnych w kraju i za granicą. Wiesław Osewski uprawia grafikę, malarstwo, plakaty, rysunek, projektuje medale, exibrisy. Opracował ilustracje do ponad 26 książek augustowskich i suwalskich pisarzy, autorów, poetów oraz kilkunastu wydawnictw. Przez 30 lat był redaktorem graficznym "Krajobrazów" i innych czasopism. Mieszkając w Suwałkach uczył w klasach o kierunku plastycznym w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Studium Ekspresji Twórczej.

Jego dokonania, wkład i rozwój w inicjowaniu procesów kulturotwórczych w regionie nie doczekały się, jak dotąd opracowania sumującego.

W tym roku mija 40 lat Jego artystycznej aktywności. ROKiS w Suwałkach i Augustowski Ośrodek Kultury uczcili jubileusz wystawą "Jlustracje". Prezydent Suwałk przyznał artyście nagrodę 1 stopnia.

Nasze Stowarzyszenie uważa, że artysta w pełni zasługuje na opracowanie i wydanie "Teki twórczości Wiesława Osewskiego". Zwracamy się z gorącą prośbą w imieniu Stowarzyszenia i artysty o pomoc finansową w wydaniu albumu, który będzie kolejną pozycją dokumentującą osiągnięcia artystyczne Suwalczan.

Za wpłaconą kwotę logo każdego sponsora będzie umieszczone w albumie. Sponsor otrzyma określoną ilość albumów proporcjonalnie do wysokości wpłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
numer rachunku bankowego: 62 2490 0005 0000 4500 1742 7931 
nazwa banku: Alior Bank

Liczymy, że Państwo zaakceptują i poprą naszą inicjatywę, by w bibliotekach instytucji, firm i szkół znalazło się kolejne regionalne wydawnictwo.

Z wyrazami szacunku
Wiesław Osewski
Henryk Kudela