Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Podziękowanie od prof. Andrzeja Strumiłły

2016-10-17

Szanowny Pan Henryk Kudela

Podziękowanie od prof. Andrzeja Strumiłły

...